Ranan nan da ka bayar ta faɗi - Littafin Wakoki 23