Yoruba Hymn APA 595 - F’ awon Ijo ti nsimi

Yoruba Hymn APA 595 - F’ awon Ijo ti nsimi

Yoruba Hymn  APA 595 - F’ awon Ijo ti nsimi

APA 595

 1. F’ awon Ijo ti nsimi,

Awa Ijo t’ aiye;

A f’ iyin gbogbo fun O,

Jesu Olubukun;

Oluwa, O ti segun,

Ki nwon ba le segun;

’Mole ade ogo won,

Lat’ odo Re wa ni.


St. Anderu.


A yin O, fun ’ranse Re,

Ti o ko j’ ipe Re:

T’o mu arakonrin re

Wa, lati ri Kristi;

Pese okan wa sile,

K’a sona lodun yi,

K’a m’ awon ara wa wa,

Lati ri bibo Re.


St. Tomasi.


A yin O, fun ’ranse Re,

T’ iseyemeji re,

F’ ese ’gbagbo wa mule,

T’ o si fi ’fe Re han;

Oluwa f’ alafia

F’awon ti nreti Re;

Je k’a mo O lotito,

L’ enia at’ Olorun.


St. Stefanu.


A yin O, fun ’ranse Re,

Ajeriku ’kini:

Eni, ninu wahala,

T’o nkepe Olorun;

Oluwa, b’o ba kan wa

Lati jiya fun O,

L’aiye, je k’a jeri Re,

L’ orun, je k’a gb’ ade.


St. Johannu Onihinrere.


A yin O, fun ’ranse

L’ erekusu Patmo,

A yin O, f’ eri toto,

Ti o je nipa Re.

A yin O, fun iran na,

Ti O fihan fun wa;

A o fi suru duro,

K’ a le ka wa mo won.


Ojo awon Omo were ti a pa.


A yin O, f’awon ewe,

Ajeriku mimo;

A si won lowo ogun,

Lo sibi isimi;

Rakeli, ma sokun mo,

Nwon bo lowo ’rora:

F’ okan ailetan fun wa,

K’ a gb’ ade bi ti won.


Iyipada ti St. Paulu.


A yin O, fun imole

At’ ohun lat’ orun,

A si yin O, fun iran,

Ti abinuku ri;

Ati fun ’yipada re,

A fi ogo fun O

Jo, tan ina Emi Re,

Sinu okunkun wa.


St. Mattia.


Oluwa, Iwo t’ o wa.

Pel’ awon t’ o pejo;

Iwo t’o yan Mattia

Lati ropo Juda:

A’ mbe O, gba Ijo Re

Lowo eke woli;

Rant’ ileri Re, Jesu,

Pelu ’jo Re dopin.
St. Marku.


A yin O fun ’ranse Re,

T’ Iwo f’ agbara fun;

Enit’ ihinrere re

Mu orin ’segun dun;

Ati n’nu ailera wa,

Jo je agbara wa;

Je k’a s’ eso ninu Re,

Iwo Ajara wa.


St. Filippi ati St. Jakobu.


A nyin O fun ’ranse Re,

Fillipi amona;

Ati f’ arakonrin Re,

Se wa l’ arakonrin;

Masai je k’ a le mo O,

Ona, Iye, Oto;

K’ a jeju ko idanwo,

Titi ao fi segun.


St. Barnaba.


A nyin O, fun Barnaba,

Enit’ ife Re mu

K’o ko ’hun aiye sile,

K’o wa ohun orun;

Bi aiye ti ngbile si,

Ran emi Re si wa,

Ki itunu Re toto,

Tan bo gbogbo aiye.


St. Johannu Baptisti.


A yin O, f’ Oni-baptis,

Asaju Oluwa;

Elija toto ni ’se,

Lati tun ona se.

Woli t’o ga julo ni,

O ri owuro Re;

Se wa l’ alabukunfun,

Ti nreti ojo Re.


St. Peteru.


A yin O, fun ’ranse Re,

Ogboiya ninu won;

O sebu nigba meta,

O ronupiwada;

Pelu awon alufa,

Lati toju agbo;

Si fun won ni igboiya

At’ itara pelu.


St. Jakobu.


A yin O, fun ’ranse Re,

Eniti Herod pa;

O mu ago iya Re,

O mu oro Re se;

K’ a ko iwara sile,

K’ a fi suru duro;

K’a ka iya si ayo,

B’o ba fa wa mo O.


St. Bartolomeu.


A yin O, fun ’ranse Re,

Eni oloto ni;

Enit’ oju Re ti ri,

Labe ’gi opoto.

Jo, se wa l’ alailetan,

Israeli toto;

Ki O le ma ba wa gbe,

K’ O ma bo okan wa.


St. Matteu.


A yin O, fun ’ranse Re,

T’o so ti ibi Re;

T’o ko ’hun aiye sile,

T’o yan ona iya;

Jo, da okan wa nide,

Lowo ife owo;

Je k’a le je ipe Re,

K’a nde k’a tele O.


St. Luku.


A yin O, f’ onisegun,

Ti ihinrere re,

Fi O han b’ Onisegun,

At’ Abanidaro;

Jo, f’ororo iwosan,

Si okan gbogbo wa,

At’ ikunra ’yebiye,

Kun wa nigbagbogbo.


St. Simoni ati St. Juda.


F’awon iranse Re yi,

A yin O, Oluwa;

Ife kanna l’o mu won,

Lati gb’ ona mimo;

Awa iba le jo won,

Lati gbe Jesu ga:

Ki ife so wa sokan,

K’a de ibi ’simi.


IPARI (GENERAL ENDING).


Apostili, Woli, Martyr,

Awon egbe mimo;

Nwon ko dekun orin won,

Nwon wo aso ala;

F’ awonyi t’o ti koja,

A yin O, Oluwa;

Ao tele ipase won,

A o si ma sin O.


Iyin f’ Olorun Baba,

At’ Olorun Omo,

Olorun Emi Mimo,

Metalokan Mimo;

Awon ti a ra pada,

Y’o teriba fun O;

Tire l’ ola, at’ ipa,

At’ ogo, Olorun. Amin.Yoruba Hymn  APA 595 - F’ awon Ijo ti nsimi

This is Yoruba Anglican hymns, APA 595-  F’ awon Ijo ti nsimi. Yoruba hymns are worship hymns used in the Anglican Church for all kinds of worship and services. It is known as Iwe orin mimo.

Hymns in the Anglican Communion are translated into different languages. In the Igbo language, we have Abu or Ekpere na Abu. In the English language, it is called Ancient and Modern or Church hymnals

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post