Yoruba Hymn APA 111 - Larin ijo Kristian

Yoruba Hymn APA 111 - Larin ijo Kristian

Yoruba Hymn  APA 111 -  Larin ijo Kristian

APA 111

1. Larin ijo Kristian

 Je k’ ife wa yika;

 Awon t’ is’ ajumo-jogun

 Ti y’o jo gba ’bukun.


2. K’ ilara, om’ esu,

 Jina si odo wa;

 Kia won ti ngbe t’ Oluwa,

 Wa n’ ife t’ o daju.


3. Bayi n’ Ijo t’ ihin

 Y’ o farawe t’ oke,

 Nibi isan ife gbe wa

 Ife l’ okan gbogbo. Amin.

 1. Larin ijo Kristian

 Je k’ ife wa yika;

 Awon t’ is’ ajumo-jogun

 Ti y’o jo gba ’bukun.


2. K’ ilara, om’ esu,

 Jina si odo wa;

 Kia won ti ngbe t’ Oluwa,

 Wa n’ ife t’ o daju.


3. Bayi n’ Ijo t’ ihin

 Y’ o farawe t’ oke,

 Nibi isan ife gbe wa

 Ife l’ okan gbogbo. Amin.

1. Larin ijo Kristian

 Je k’ ife wa yika;

 Awon t’ is’ ajumo-jogun

 Ti y’o jo gba ’bukun.


2. K’ ilara, om’ esu,

 Jina si odo wa;

 Kia won ti ngbe t’ Oluwa,

 Wa n’ ife t’ o daju.


3. Bayi n’ Ijo t’ ihin

 Y’ o farawe t’ oke,

 Nibi isan ife gbe wa

 Ife l’ okan gbogbo. Amin.

1. Larin ijo Kristian

 Je k’ ife wa yika;

 Awon t’ is’ ajumo-jogun

 Ti y’o jo gba ’bukun.


2. K’ ilara, om’ esu,

 Jina si odo wa;

 Kia won ti ngbe t’ Oluwa,

 Wa n’ ife t’ o daju.


3. Bayi n’ Ijo t’ ihin

 Y’ o farawe t’ oke,

 Nibi isan ife gbe wa

 Ife l’ okan gbogbo. Amin.

This is Yoruba Anglican hymns, APA 111 - Larin ijo Kristian  . Yoruba hymns are worship hymns used in the Anglican Church for all kinds of worship and services. It is known as Iwo orin mimo.

Hymns in the Anglican Communion are translated into different languages. In the Igbo language, we have Abu or Ekpere na Abu. In the English language, it is called Ancient and Modern or Church hymnals.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post