Yoruba Hymn APA 559 - E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya

Yoruba Hymn APA 559 - E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya

Yoruba Hymn  APA 559 -  E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya

APA 559

 1. E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya!

 Orin ogo Oba nla l’awon ti a rapada|

 y’o ma ko: Alle| luya! Alle| luya!


2. Awon egbe ako| rin orun,

 Nwon o gberin na yi| ka orun;

 Alle| luya! Alle| luya!


3. Awon ti nrin gbefe kiri ni Pa| radise,

 Awon eni ’bukun ni, nwon o ma ko| rin

 Wipe,

 Alle| luya! Alle| luya!


4. Awon ’rawo ti ntan | mole won,

 Ati gbogbo awon egbe irawo, da ohun

 Won | lu wipe,

 Alle| luya! Alle| luya!


5. Enyin sanma t’o nwo si lo, at’enyin | efufu,

 Enyin ara t’o nsan wa, |  enyin manamana

 t’o|  nko mana;

 E fi a| yo gberin, Alle| luya!


6. Enyin omi, at’ igbi okun, enyin ojo, a| t’ otutu,

 Enyin ojo dida|  ra gbogbo,

 Enyin igboro at’ igbo, e|  gberin na,

 Alle| luya!


7. Enyin oniruru eiye, e korin iyin Ele| da

 nyin pe,

 Alle| luyah! Alle| luya!


8. Enyin eranko igbe, e d’o| hun nyin lu

 E si korin iyin Ele| da wipe,

 Alle| luya! Alle| luya!


9. Je k’awon oke k’o|  bu s’ayo

 Alle| luya!

 K’awon petele si | gberin na,

 Alle| luya!


10. Enyin ogbun omi okun, e | ko wipe,

 Alle| luya!

 Enyin ile gbigbe, e, da| hun wipe,

 Alle| luya!


11. Olorun t’O|  da aiye, ni k’a|  f’orin yin;

 Alle| luya! Alle| luya!


12. Eyi l’orin ti Olo| run wa fe,

 Alle| luya!

 Eyi l’orin ti Krist tika| lare fe

 Alle| luya!


13. Nitorina, tokantokan l’ao|  fi korin,

 Alle| luya!

 Awon omode wewewe y’o gba orin

 Alle| luya!


14. Ki gbogbo enia | ki o ko

 Alleluya si|  Olorun;

 Alleluya ti| ti aiye,

 Fun Omo on E| mi Mimo.


15. Ogo ni f’Olo| go Meta

 Alle| luya! Alle| luya! Alle| luya! Amin.Yoruba Hymn  APA 559 -  E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya

This is Yoruba Anglican hymns, APA 559-  E gbe ohun ayo at’ iyin ga, Alle| luya. Yoruba hymns are worship hymns used in the Anglican Church for all kinds of worship and services. It is known as Iwe orin mimo.

Hymns in the Anglican Communion are translated into different languages. In the Igbo language, we have Abu or Ekpere na Abu. In the English language, it is called Ancient and Modern or Church hymnals

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post