Yoruba Hymn APA 70 - Wo ! Oluwa l’ awosanma

Yoruba Hymn APA 70 - Wo ! Oluwa l’ awosanma

 Yoruba Hymn  APA 70 - Wo ! Oluwa l’ awosanma

APA 70

 1. Wo ! Oluwa l’ awosanma,

 O mbo l’ ogo, l’ ola Re.

 Eni t’ a pa fun elese

 Mbo pelu Angeli Re;

 Halleluya !

 Halleluya ! Amin.


2. Gbogbo eda, wa wo Jesu,

 Aso ogo l’ a wo fun;

 Awon t’ o gan, awon t’ o pa,

 T’ o nkan mo agbelebu;

 Nwon o sokun

 Bi nwon ba ri Oluwa.


3. Erekusu, okun, oke,

 Orun, aiye, a fo lo

 Awon t’ o ko a da won ru,

 Nigbati nwon gbohun Re,

 Wa s’ idajo

 Wa s’ idajo, wa kalo !

 

4. Irapada t’ a ti nreti,

 O de pelu ogo nla:

 Awon ti a gan pelu Re

 Yio pade Re loj’ orun !

 Halleluya

 Ojo Olugbala de. Amin.

 Yoruba Hymn  APA 70 - Wo ! Oluwa l’ awosanma

This is Yoruba Anglican hymns, APA 70 - Wo! Oluwa l’ awosanma. Yoruba hymns are worship hymns used in the Anglican Church for all kinds of worship and services. It is known as Iwe orin mimo.

Hymns in the Anglican Communion are translated into different languages. In the Igbo language, we have Abu or Ekpere na Abu. In the English language, it is called Ancient and Modern or Church hymnals.


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post