Abu Anglican

Hymn A & M 580- The Queen, O God, her heart to thee upraiseth

Hymn A & M 580- The Queen, O God, her heart to thee upraiseth Hymn A & M 580- The Queen, O God, her heart to thee upraiseth Hymn A & M 580- The Queen, O God, her heart to thee upraiseth 1. The Queen, O God, her heart …

Hymn A & M 158- Father most holy, merciful and loving

Hymn A & M 158- Father most holy, merciful and loving   Hymn A & M 158- Father most holy, merciful and loving  1. Father most holy, merciful and loving, Jesus, Redeemer, ever to be worshiped, life-giving Spirit, Comforter…

Hymn A & M 24 - Sun of my soul, thou Savior dear

Hymn A & M 24 - Sun of my soul, thou Savior dear Hymn A & M 24 - Sun of my soul, thou Savior dear Hymn A & M 24 - Sun of my soul, thou Savior dear 1. Sun of my soul, thou Saviour dear, it is not night if thou be near;…

Hymn A & M 23- Glory to thee, my God, this night

Hymn A & M 23- Glory to thee, my God, this night   Hymn A & M 23- Glory to thee, my God, this night  Hymn A & M 23- Glory to thee, my God, this night 1. Glory to thee, my God, this night, for all the blessings of the…

Abụ 400- Chineke, ayi nario Gi K'I nye ndi-otu-ayi ngozi

Abụ 400- Chineke, ayi nario Gi K'I nye ndi-otu-ayi  ngozi   Abụ 400- Chineke, ayi nario Gi K'I nye ndi-otu-ayi  ngozi   Verse 1  Chineke, ayị narịọ Gị K'I nye ndị-otu-ayị ngọzi;  Do ndụ-ayi nile nso, mejue obi-ayị n&…

Abụ 399- Agamenye ụnụ obi ọhụụ

Abụ 399- Agamenye ụnụ obi ọhụụ  Abụ 399- Agamenye ụnụ obi ọhụụ  Verse 1  Agamenye unu obi ohu,  Agamenye unu obi ohu,  Agamenye unu obi ohu,  Tinye kwa mo ohu nime unu.   Verse 2  M'gewezuga obi nkume-unu,  M'gewezuga ob…

Abu 398- Tutu ayi ejikere ije nke-ayi

Abu 398- Tutu ayi ejikere ije nke-ayi   Abu 398- Tutu ayi ejikere ije nke-ayi   Verse 1  Tutu ayi ejikere ije nke-ayi,  Ayi mara na Gi b'onye gedu ayi;  N'oge ayi garapu, biko, duru ayi:  Nani Gi k'ayi natukwasi obi.…

Abu 397- Kraist, Onye nenyer'ayi aka

Abu 397- Kraist, Onye nenyer'ayi aka    Abu 397- Kraist, Onye nenyer'ayi aka   Verse 1  Kraist, Onye nenyer'ayi aka Ichoput'otutu ihe  Ije me ka ndu-ayi di nma:  Na nti n'olu ekpere-ayi.   Verse 2  Mgbe I no …

Abu 396- Ta k'ayi nile nanuri

Abu 396- Ta k'ayi nile nanuri    Abu 396- Ta k'ayi nile nanuri   Verse 1  Ta k'ayi nile nanuri,  Ayi nenwe ih'oriri;  Ayi nekele Chukwu-ayi  N'ihi olu O lur'ayi.  Bianu, sor'ayi kele Ya:  Ya ker'e…

Abu 395- Ekelem Gi, Nnam, Chinekem

Abu 395- Ekelem Gi, Nnam, Chinekem   Abu 395- Ekelem Gi, Nnam, Chinekem   Verse 1  Ekelem Gi, Nnam, Chinekem,   Otutu ihe K'I nyerem,   Abum nwa nke-Gi, lekwasim,   Nara ekelem Onye-nwem.    Obim nanu onu nk'ukwu,   Nabu…

Abụ 394. Chukwu dị nsọ, ayị ekele I

Abụ 394. Chukwu dị nsọ, ayị ekele I    Abụ 394. Chukwu dị nsọ, ayị ekele I Verse 1  Chukwu dị nsọ, anyị ekele I Ka I si we nagb’ayị ume,  Nye kwa’ayi arụ ike na nka Ayị ji lụ ọlụ ubi ayị. 2.  Anyị nekelekwasị Gị, Nna,       N’ih…

Abu 393- Gini k'umu-nta genye

Abu 393- Gini k'umu-nta genye    Abu 393- Gini k'umu-nta genye   Verse 1  Gini k'umu-nta genye  Onye-nw'ayi Kraist Jisus ta,  N'ihi ebere-Ya dum,  N'ihi ngozi O nenye?  Ihu-n'anya di ukwu!  Ebere di o…

Abu 392- Nnam. nuru ekperem

Abu 392- Nnam. nuru ekperem    Abu 392- Nnam. nuru ekperem   Verse 1  Nnam. nuru ekperem  Tutu m'zuru ike;  O bum, nwa-nta nke-Gi,  Biko, nyem ngozi nke-I.   Verse 2  Gbahara njom nile,   Kwe ka m'raru ura  N'udo n&#…

Abu 391- Onye gewer'onwe-ya nye Chineke

Abu 391- Onye gewer'onwe-ya nye Chineke    Abu 391- Onye gewer'onwe-ya nye Chineke   Verse 1  Onye gewer'onwe-ya nye Chineke?  Jisus nacho ndi geje  Gebur'okwu nke ndu gwa ora madu:  Nwa-nnem, zam ma I geje?    C…

Abu 390- N'ihi na Chukwu hur'uwa n'anya

Abu 390- N'ihi na Chukwu hur'uwa n'anya    Abu 390- N'ihi na Chukwu hur'uwa n'anya   Verse 1  N'ihi na Chukwu hur'uwa n'anya,  K'O ji we nye otu Okpara-Ya  Nke O mutara, n'ihi ayi nile…

Abu 389- Umu-nnam, unu bia ge nti

Abu 389- Umu-nnam, unu bia ge nti   Abu 389- Umu-nnam, unu bia ge nti   Verse 1  Umu-nnam, unu bia ge nti  N'ozi-oma, ozi Chukwu,  Nke ayi nile zukoro ta  Ikwusa ya n'akuku dum.   Verse 2  Ndinyom, unu nile bia kwa,  Ozi…

Abu 388- Nka bu oge ekpere

Abu 388- Nka bu oge ekpere    Abu 388- Nka bu oge ekpere Verse 1  Nka bụ oge ekpere,  Ayi biar'igbu ikpere,  Ayi nile bu ndi-nmehie;  Nuru olu-ayi.   Verse 2  Mgb'ochie nmehien di uto,  Obi-ayi di aghugho,  Ihe nile joro…

Abu 387- Jisus, Eze neme udo

Abu 387- Jisus, Eze neme udo    Abu 387- Jisus, Eze neme udo   Verse 1  Jisus, Eze neme udo,  Nke negbochi njo-ayi nile,  O bu Gi k'ayi nakpoku ta:  Nuru aririo ayi nario.   Verse 2  N'ubochi nile gar'aga,  N'ihi…

Abu 386- Eguzowom n'on'uz'obi

Abu 386- Eguzowom n'on'uz'obi    Abu 386- Eguzowom n'on'uz'obi   Verse 1  Eguzowom n'on'uz'obi,  Eguzowom n'on'uz' obi,  Onye obula nke ge meghe uzo,  Agamabakute Ya.   Verse 2  On…

Abu 385- Ayi aghagh igabiga

Abu 385- Ayi aghagh igabiga   Abu 385- Ayi aghagh igabiga   Verse 1  Ayi aghagh igabiga  Otutu nkpagbu n'uwa,  We ba n'al'eze Chukwu,  Nke bu nani ezi'udo.   Verse 2  K'ayi zitu ibu nile,  Chupu njo ndi n'…

Load More
That is All